Sữa hiến tặng cho ngân hàng sữa mẹ được đảm bảo an toàn qua một qui trình nghiêm ngặt bao gồm: Sàng lọc và giáo dục bà mẹ hiến tặng, xét nghiệm sữa, thanh trùng và bảo quản lạnh ở nhiệt độ âm sâu để đảm bảo an toàn. Chi phí thực hiện quy trình này được tính thành giá của sữa mẹ khi cấp cho người nhận.

Quy trình xử lý sữa nghiêm ngặt tại Ngân hàng Sữa mẹ

Quy trình xử lý sữa nghiêm ngặt tại Ngân hàng Sữa mẹ


Video quy trình hoạt động Ngân hàng Sữa mẹ