Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng

Giới thiệu ngân hàng sữa mẹ

Ngân hàng sữa mẹ thúc đẩy thể trạng tối ưu ở nhóm trẻ có nguy cơ cao khi người mẹ không thể cho con sữa của mình. Sữa mẹ được các bà mẹ đang trong thời kỳ con bú tình nguyện hiến tăng sau khi họ đã trải qua kiểm tra sàng lọc. Tiếp theo, sữa mẹ được xử lý, lưu trữ, và phân phối theo một quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo cung cấp sữa hiến tặng an toàn, đạt chất lượng cao, và đáp ứng nhu cầu của trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy dinh dưỡng hoặc nhiễm trùng.

Đọc thêm
3000 trẻ em tại Đà Nẵng cần sữa hiến tặng hàng năm

Quy trình hoạt động

Ngân Hàng Sữa Mẹ là một dịch vụ được thiết lập để kêu gọi sữa mẹ từ những bà mẹ hiến tặng sữa, thu thập Sữa Mẹ Hiến Tặng, và sau đó xử lý, sàng lọc, lưu trữ và phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của trẻ sơ sinh để trẻ có sức khỏe tối ưu.

Nhiệm vụ của một Ngân hàng Sữa mẹ là thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ bằng việc cung cấp sữa mẹ hiến tặng an toàn với chất lượng cao cho những trẻ sơ sinh cần sữa mẹ nhưng không được bú sữa mẹ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ngân hàng Sữa mẹ đã xây dựng một quy trình hoạt động cùng với bảy nguyên tắc bảo đảm sự an toàn và công bằng cho các trẻ cần được hiến tặng sữa.

Đọc thêm