Liên hệ với Ngân hàng sữa mẹ

  NGÂN HÀNG SỮA MẸ
  BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI – ĐÀ NẴNG

  Tầng 2, Khu A
  Số 402 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

  Điện thoại: 05113 957 177 – 01212 080 050
  Email: nganhangsuamedanang@gmail.com