Liên hệ với Ngân hàng sữa mẹ

NGÂN HÀNG SỮA MẸ
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI – ĐÀ NẴNG

Tầng 2, Khu A
Số 402 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 957 177 – 01212 080 050
Email: nganhangsuamedanang@gmail.com